Световна мрежа за производство и дистрибуция на химикали, технологии и инсталации за индустриална водообработка.