За „Хидро-Хикс-България“ ООД

Фирма “Хидро-Хикс-България” ООД е създадена 1991 г. и е единствен оторизиран представител за България на водещите датски компании в сферата на индустриалната водообработка HYDRO-X A/S и SILHORKO-EUROWATER A/S, с изградена дистрибуторска мрежа в страната.
“Хидро-Хикс-България” ООД e сертифицирана от  TQCSI International Pty Ltd. със сертификати ISO 9001:2008 “Управление на качеството и услугите” и  ISO 14001:2008 “Контрол на аспектите на околната среда”.

QC   EC

 

Фирма “Хидро-Хикс-България” ООД извършва внос, доставка, шеф-монтаж, пълна инженерингова и консултантска дейност, сервиз и обучение в областта на водообработката за енергийния сектор и промишлеността.

Производствената гама на Датската компания Hydro-X A/S е ориентирана към химикали зa почистване и защита на отоплителни, охладителни и климатични инсталации, от корозия, котлен камък , биообраствания и бактерии.

Технологията “Хидро-Хикс” навлиза на българския пазар през 1991 година. През същата година продукта “Хидро-Хикс” беше награден със златен медал на Пловдивския панаир.

В момента продуктът “Хидро-Хикс” се разпространява в над 45 страни по света.

В България вече повече от 100 големи парови централи и топлофикационни предприятия са наши постоянни клиенти.

През 2002 година започнa и лицензно производство в България, на базата на екстракт от Дания.

 

 

Дейността на датската компания “SILHORKO-EUROWATER” A/S е насочена в развитието и производството на автоматични водообработващи инсталации и съоръжения, включващи:

 • Филтруване.
 • Омекотяване.
 • Дехлориране.
 • Декарбонизация.
 • Обратна осмоза.
 • Деминерализация.
 • UV – дезинфекция.
 • Scavenger – инсталации за премахване на нитрати, нитрити, сулфати, метални йони и органика.
 • Деаератори и Топлообменници.
 • Въздушни охладителни кули.


Водообработващите инсталации са на модулен принцип и като производителност и качество на обработената вода могат да отговарят на всяко едно изискване на клиента.

Области на приложение на водоообработващи инсталации:

 • Топлофикационни системи и локални отоплителни инсталации.
 • Енергийния и общопромишления сектор.
 • Хранително-вкусова промишленост.
 • Пивоварна индустрия.
 • Винопроизводство и производство на алкохолни напитки.
 • Рафинерии.
 • Целулозно-хартиена промишленост.
 • Стъкларска индустрия.
 • Производство на електронни платки и др.
 • Фармация.
 • Болници.
 • Парфюмерийна и козметична индустрия.
 • Хотелиерство.


 “Хидро-Хикс-България” ООД е официален дистрибутор за България на:

img1    img2      EurAqua_Logo-2      Etatron_Logo