Декларация за политиката и целите на дружеството

declaration

Декларация от ръководството на Хидро-Х България за политиката и целите на дружеството за въвеждане и спазване стандартите ИСО 9001 : 2008 и ИСО 14001:2004