Промишлени инсталации за обработка на вода

90x90tfb14Водообработващи инсталации с напорни филтри

Отстраняване на желязо, манган и механични примеси.
Отстраняване на агресивен въглероден двуокис и неутрализация на въглена киселина.
Стандартни модули с капацитет до 100 м3/ч.
Ръчна или автоматична регенерация.
Черна или неръждаема стомана, с вътрешно покритие – съгласно санитарни норми.

Техн. х-ка NS-NSB (eng)pdf_icon2  Обща техническа х-ка (eng)pdf_icon2

90x90_dmce602-f_se30Водообработващи инсталации за деминерализация

Тотална деминерализация, чрез йонен обмен.
Двуколонни и смесени филтриращи системи.
Системи с периодично действие “SILEX” и “EUREX”.
Стандартни модули с капацитет до 28 м3/ч.

pdf_icon2 Техн. х-ка DME-DMHE-DMCE (eng)

90x90_EF_EFGВодообработващи инсталации за филтруване

Ръкавни напорни филтри.
Патронни филтри.
Стандартни модули с капацитет до 200 м3/ч.

pdf_icon2 Техн. х-ка EF-EFG (eng)

90x90_Termisk_aflufter_ta12B Деаератори

Отстраняване на кислород и въглена киселина от водата.
Термични деаератори.
Вакуумни деаератори.
СО2-дегазатори.

pdf_icon2 Техн. х-ка термични деаератори (eng)

pdf_icon2 Техн. х-ка вакуумни деаератори (eng)

90x90_ACM_60___ACH_1200Филтри с активен въглен

Дехлориране.
Отстраняване на хлорамиди и хлорен двуокис от водата.
Стандартни филтри с различен капацитет и материал.
Всички филтри включват автоматична регенерация.
Произвеждат се също от неръждаема стомана с CIP (Cleaning In Place)
за дезинфекция.

pdf_icon2 Техн. х-ка ACM-ACH (eng)

90x90sel-fns132Водообработващи инсталации за селективен йонен обмен

Третиране на специфични типове отпадъчни води,
съдържащи метални йони, нитрати, сулфати и др.
Стандартни модули с капацитет от 0,5 до 100 м3/ч, с автоматична регенерация.

90x90_EDI_1-2000iЕлектродейнизация EDI

Тотална деминерализация до 0,01 µS/см без използването на химикали за регенерация. Електродейонизацията е непрекъснат процес и използва йоннообменни мембрани, йоннобменна смола и електричество, за да произведе вода с изключително високо качество. Стандартни модули с капацитет от 125 л/ч до 10,2 м3/ч.

pdf_icon2 Техническа характеристика (eng)

90x90_SMP.jpgОмекотителни инсталации

Намаляване твърдостта на водата, чрез йонен обмен.
Стандартни модули с капацитет до 150 м3/ч.
Едно- и много- танкови инсталации за ТОПЛА и СТУДЕНА вода.
Стомана, покрита двустранно от РЕ.
Управление по време или по количество.

Обща Техн. х-ка (eng)pdf_icon2

90x90_roB2_se30Водообработващи инсталации с обратна осмоза (RO-инсталации)

Тотална деминерализация, чрез мембранни технологии;
Стандартни модули с капацитет от 50 л/ч до 60 м3/ч.
Напълно автоматизирани.
Непрекъснат електронен контрол на качеството.

pdf_icon2 Обща техническа характеристика (eng)

90x90_Afkarbonisering_dcmh602Декаборнизатори

Отстраняване на бикарбонатната твърдост.
Стандартни модули с капацитет от 1 до 50 м3/ч.
Едно-и дву-танкови инсталации. Външно и вътрешно окритие на стоманата от полипропилен.
Комбинират се обикновено с СО2-дегазатор и омекотително стъпало.

pdf_icon2 Техн. х-ка DCM-DCMH (eng)

90x90_DDAДозиращи помпи

Дезинфекция.
Алкализация.
Корекция на рН – чрез дозиране на химикали.

90x90_UV_anlag_aquadaВодообработващи UV инсталации

Дезинфекция, чрез UV – облъчване.
Стандартни типоразмери с капацитет от 0,5 до 500 м3/ч.

pdf_icon2 Техн. х-ка UV-инсталации (eng)

90x90_Nanofiltreringsanlæg_NF_03-24Нанофилтрация

Мемранни технологии за премахване на органика, сулфати, хлориди, флуориди, оцветяване, бактерии и вируси от водата. Частично омекотяване на водата, без използване на химикали за регенерация. Нанофилтрационните мембрани задържат двувалентни йони и молекули с по-голямо молекулно тегло. Стандартни модули с капацитет до 60 м3/ч.

pdf_icon2 Техническа. характеристика (eng)

CU-RO_fritlagt_90pxКомплексна инсталация за обратна осмоза

Комплексна инсталация за деминерализация на вода, чрез обратна осмоза. Монтирана на рама, включваща предварителни системи за дехлориране и/или омекотяване на вода. Готова за директен монтаж (plug & play).

pdf_icon2 Комплекса инсталация

90x90_Mixed-bed_MBAМикс-бед (полишер) инсталация

Микс-бед инсталациите се използват за дълбоко деминерализиране на водата след йоннообменни деминерализиращи инсталации или инсталации за обратна осмоза, за получаване на вода със изключително ниски стойности на електропроводимост – под 0.1 μS/cm.